FIL(M)HARMONIJA – Novi Sad – 03.-05. 09. 2019. / ILOK – 08.-10. 09. 2019.

FIL(M)HARMONIJA – Novi Sad – 03.-05. 09. 2019. / ILOK – 08.-10. 09. 2019.

U suradnji Muzičke omladine Novog Sada i Zagrebačke filharmonije, tokom tri večeri, u Parku prisajedinjenja koji se nalazi između Muzeja Vojvodine i Muzeja savremene umetnosti, a zatim i u Iloku u atriju Muzeja grada Iloka, orkestar Zagrebačke filharmonije izveo je tri nezaboravne večeri glazbe i filma.
Ovakvu premijernu izvedbu projekta Fil(m)harmonija, Rezolucija je popratila video produkcijom i projekcijama filma Charlie Chaplina ( Dogs Life i The Kid ) u DCP formatu i za tu prigodu postavila platno 8 x 4,5m te projektore od 10k i 12k sa softwareom za playout remasteriranih formata u trajanju dvosatne izvedbe orkestra.
Projekt je financiran sredstvima EFRR-a i IPA II fondova Europske unije i dio je prekogranične suradnje između Hrvatske i Srbije, a u 2020. godini planiraju se izvedbe u Subotici i Vukovaru.

Novi Sad

Ilok

MEDITERAN FILM FESTIVAL – Široki Brijeg, BiH – 21.-24.08. 2019.ZAGREB FILM FESTIVAL – 07.-17. 11. 2019.