25 FPS

25 FPS

Festival eksperimentalnog filma i videa – Studentski centar, Zagreb – u Kinu SC kojeg su organizatori festivala u ovogodišnjem izdanju posebno uredili za festival, Rezolucija je prisustvovala sa video projekcijama i osigurala opremu za popratne programe svake večeri u teatru ITD.

www.25fps.hr

MEDITERAN FILM FESTIVALFestival svjetskog kazališta Megalopolis