Oprema

Za sve projekte kojima pristupamo, odabiremo i koristimo sofisticiranu i profesionalnu audio-video opremu, uređaje i programe koji su podložni zahtjevima u određenom trenutku.

Nakon pregleda terena i lokacija, zapisa dimenzija i provjere pozicija za postavljanje ili vješanje, smještaja strujnih priključaka, režije, kablova, uređaja i svih drugih detalja, pazeći pritom i na estetski izgled tokom samog događanja, odabiremo koju opremu je najbolje koristiti i ponuditi.

Uz vlastitu opremu, koristimo i uređaje naših partnera, dobavljača i suradnika, stoga će te u sljedećem popisu pronaći sve uređaje koje posjedujemo i koji su trenutno raspoloživi na tržištu.